Pozostało
do rozpoczęcia wydarzenia
Maria Litwiniuk
Maria Litwiniuk
Przewodnicząca Komitetu Programowo-Organizacyjnego
Beata Adamczyk
Beata Adamczyk
Sylwia Ciesińska
Sylwia Ciesińska
Agnieszka Dyzmann-Sroka
Agnieszka Dyzmann-Sroka
Joanna Kaźmierska
Joanna Kaźmierska
Ewa Majchrzak
Ewa Majchrzak
Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz
Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz
Katarzyna Paczkowska
Katarzyna Paczkowska
Katarzyna Regulska
Katarzyna Regulska
Agnieszka Skrobała
Agnieszka Skrobała
Monika Smólska
Monika Smólska
Wiktoria Suchorska
Wiktoria Suchorska
Aleksandra Szumiłowska
Aleksandra Szumiłowska
Żaneta Wareńczak-Florczak
Żaneta Wareńczak-Florczak
Ewa Wierzchosławska
Ewa Wierzchosławska
Julian Malicki - zdjęcie
Z głosem doradczym
Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Juliana Malickiego